Czarny sekret

0,00

W artykule autor opisuje rolę sekretu w życiu wspólnoty. Posługując się ustaleniami klasyka socjologii Georga Simmla oraz rozważaniami autorów prac psychoanalitycznych, w szczególności Marii Török i Nicolasa Abrahama, zajmuje się strategiami obronnymi wspólnoty stosowanymi wobec tych, którzy ujawniają „czarne sekrety” – niewygodne i zatajane fakty godzące w dobre imię wspólnoty. Opisuje także warunki, jakie muszą zostać spełnione, by owe traumatyzujące treści zostały zneutralizowane.

Słowa kluczowe: sekret, transpokoleniowe dziedziczenie urazów, krypta, demaskator-sygnalista