Czarne skrzynki i Czarny Protest. O roli artefaktów w mobilizacjach społecznych

0,00

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie artefaktów jako wytworów kulturowych protestu w ramach badań na współczesnymi ruchami społecznymi. Posłużono się tu przykładami wieszaka oraz parasolki jako głównymi artefaktami polskiego Czarnego Protestu z 2016 roku. Wraz z medializacją protestów społecznych artefakty stały się istotnymi aktorami w działaniach mobilizacyjnych przyjmując postać obiektów materialnych, wizualnych, dyskursywnych bądź technologicznych. Nabierają one w nowych sytuacjach kontestacji różnych funkcji oraz znaczeń – są podatne na przekształcenia, ale również wchodzą w relację i mają wpływ na przebieg aktywności kontestacyjnych w przestrzeni publicznej.

Słowa kluczowe: kultury protestu, artefakty, ruchy protestu, socjologia ruchów społecznych