Czarna msza liberałów

0,00

John Gray, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, Kraków 2009