DOI: http://doi.org/10.61269/JYYY5902
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Ciemnoekologiczna niebinarność na przykładach z poezji Łukasza Kaźmierczaka/Łucji Kuttig

Anouk Herman
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0003-1791-2551
Zakres stron: 157–165
Abstrakt:
Ciemnoekologiczna niebinarność na przykładach z poezji Łukasza Kaźmierczaka/Łucji Kuttig
W moim artykule badam, jak w koncepcji dark ecology Timothy’ego Mortona realizuje się wątek queerowy, a zwłaszcza zagadnienie niebinarności. Projekt ciemnej ekologii zakłada wzajemne uwikłanie (ang. mesh – sieć, siatkę) istot ludzkich oraz nieludzkich (nonhuman), tworzące przestrzeń m.in. na nieheteronormatywność i niecispłciowość.
Słowa kluczowe: ciemna ekologia, gender, queer studies, niebinarność
Abstract:
Dark Ecological Nonbinarity Using Examples from the Poetry of Łukasz Kaźmierczak/Łucja Kuttig
My paper examines how the queer theme, particularly the issue of nonbinarity, is realized in Timothy Morton’s concept of dark ecology. The project of dark ecology assumes a mutual enmeshing of human and nonhuman beings, creating space for non-heteronormativity and non-cisgender, among other things.
Keywords: dark ecology, gender, queer studies, nonbinarity
4,00