Chrystus o twarzy uchodźcy. Instytucjonalny wymiar reakcji Kościoła katolickiego w Polsce na kryzys migracyjny

0,00

Stanowisko większości hierarchów kościelnych – na czele z papieżem Franciszkiem – jednoznacznie wskazuje na konieczność pomocy uchodźcom i otwarcia się na ich przyjęcie. W chrześcijańskim rozumieniu gościnność staje się warunkiem zbawienia, teologia chrześcijańska – jak to z uporem podkreśla obecny papież – jest „teologią uchodźców”. Nauczanie to nie przekłada się jednak na postawy Polaków – w większości deklarujących przywiązanie do religii katolickiej – względem uchodźców. W tekście omówiona została reakcja Kościoła katolickiego w Polsce na kryzys migracyjny na kilku poziomach. Pierwszym z nich jest wymiar doktrynalny, przywoływany przez kościelnych hierarchów, drugim – oficjalne wypowiedzi duchownych i dokumenty Kościoła katolickiego w Polsce odnoszące się do tematyki migracyjnej w ostatnim czasie. Podjęta została także próba analizy recepcji tego nauczania i identyfikacji przyczyn jego ograniczonego wpływu na kształt opinii publicznej. W kontekście pomocy uchodźcom zreferowany został jej praktyczny wymiar, związany z działalnością kościelnych stowarzyszeń i organizacji.

Słowa kluczowe: uchodźcy, migranci, kryzys migracyjny, gościnność, Kościół katolicki, integracja