vol. XXXIX, no. 2, 2023

Chcę mieć psa... Dziecięca i dorosła optyka w odniesieniu do psiej biografii w trzech książkach Zofii Staneckiej

Beata Mytych-Forajter
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-0588-2087
Zakres stron: 165–177
Abstrakt:
Chcę mieć psa... Dziecięca i dorosła optyka w odniesieniu do psiej biografii w trzech książkach Zofii Staneckiej
Artykuł jest propozycją badania trzech publikacji pod kątem narracyjnych strategii ujmowania psiej egzystencji w relacji do ludzkich opiekunów i opowiadaczy. Każda z analizowanych pozycji przynosi inne rozwiązania formalne, ale jednocześnie w każdej z nich powróci przeświadczenie o źródłowości relacji, o jej transformacyjnym charakterze. Być może to najlepszy sposób, by pisać o specyfice gatunku towarzyszącego (definicja Donny Haraway), pokazując jego wpływ na ludzkie środowisko. literatura dla dzieci, ciało-w-ciało ze zwierzęciem, podmiotowość relacyjna
Słowa kluczowe: literatura dla dzieci, ciało-w-ciało ze zwierzęciem, podmiotowość relacyjna
Abstract:
I Want a Dog… Children’s and Adult Optics in Relation to Canine Biography in Three Books by Zofia Stanecka
This article examines three publications in terms of the narrative strategies of capturing a dog’s existence in relation to human caregivers and storytellers. While each of the analyzed books offers different formal solutions, the recurring theme is the conviction of the roots of the relationship and its transformative character. Perhaps this is the best way to write about the specifics of the companion species (Donna Haraway’s definition), showing its impact on the human environment.
Keywords: children’s literature, body-to-body with an animal, relational subjectivity
Lista prac cytowanych:

Bralczyk, Jerzy. 1000 słów. Wydawnictwo Agora, 2017.
Cyz, Kalina. “Piszę dla dziecka w sobie – rozmowa z Zofią Stanecką”. Qlturka.pl, 2 października 2016, https://qlturka.pl/2016/10/02/pisze-dla-dziecka-w-sobie-rozmowa-z-zofia-stanecka/.
Dąbrowska, Magdalena. “Siła doświadczenia. Kobiety, ich psy i zmiana paradygmatu relacji człowiek – zwierzę”. Pongo. T. VI. Ludzie i zwierzęta, edited by Roman Chymkowski, and Anna Jaroszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, pp. 169-183.
Grosz, Elizabeth. “Darwin i gatunek ludzki”. Translated by Monika Rogowska-Stangret, Przegląd FilozoficznoLiteracki, vol. 32, no. 4, 2011, pp. 46-64.
Rogowska-Stangret, Monika. “Dziewczynka i pies. O spotkaniu ciało-w-ciało ze zwierzęciem”. Prace Kulturoznawcze, vol. 21, no. 3, 2017, pp. 89-106, https://wuwr.pl/pkult/article/view/5597/5275.
Skowera, Maciej. “Literackie spotkania istot podporządkowanych. Studium przypadku: »Miasteczko Ostatnich Westchnień« Grzegorza Gortata”. Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, edited by Anna Mik, et al., Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016, pp. 53-74.
Stanecka, Zofia, and Marianna Oklejak. Basia i lato pod psem. Wydawnictwo Egmont, 2018.
Stanecka, Zofia, and Marianna Sztyma. Drań czyli moje życie z jamnikiem. Wydawnictwo Kropka, 2022.
—. Lotta czyli jak wychować ludzkie stado. Wydawnictwo Kropka, 2021.
Ullrich, Jessica. “Strefy kontaktu. Spotkanie psa i człowieka (Psio-ludzkie metamorfozy w sztuce współczesnej)”. Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, edited by Anna Barcz, and Dorota Łagodzka, Wydawnictwo IBL, 2015, pp. 88-106.
Zaniewska-Wojtków, Zofia, and Piotr Wojtków. Szczeka, merda, mówi. Jak być najlepszym człowiekiem swojego psa. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021

0,00