Buntów chłopskich nie było. Pańszczyzna i opór

0,00

W Polsce powszechne jest przekonanie, że chłopi stanowili ciemną, niezorganizowaną masę, która nie potrafiła walczyć o swoje prawa. Poza kilkoma wyjątkami, o buntach polskich chłopów pisze się mało. Jeszcze mniejsza jest świadomość tego, że w ogóle się buntowali. Wynika to przede wszystkim z niezrozumienia charakteru chłopskich buntów. Przyjęty w Polsce model gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej wymagał bowiem swoistych taktyk oporu. Znajomość charakteru i strategii buntów chłopskich na terenach Polski pozwala dostrzec i zrozumieć ich skalę. Okazuje się wtedy, że chłopi wcale taką bierną masą nie byli.

Słowa kluczowe: chłopskie bunty, pańszczyzna, odmowa pracy, wojny chłopskie, zmowa tworkowska