bogorodica 1.1. / bogorodica 1.3. / o poczęciu / ona. przyczyna sieroctwa

0,00