Białoszewski, męskie pornoutopie i kapitalizm

0,00

Artykuł podejmuje kwestię zależności pomiędzy praktykami pornografii i kapitalizmu. Pornografia została tutaj ukazana jako zjawisko, które naznaczyło okres transformacji ustrojowej krajów postkomunistycznych, rozciągając siłę swego oddziaływania między emancypacją a uwiedzeniem. Poprzez swój illuzoryczny wymiar umożliwiła na przykład Mironowi Białoszewskiemu ucieczkę od patriotycznej formy w stronę poszukiwania rozkoszy i tożsamości. Pornografia, stanowiąc element ekspansji zachodniego kapitalizmu, została ujęta jako alegoria stosunków społecznych na płaszczyźnie klasowej, ekonomicznej, rasowej, politycznej i płciowej. Emancypacyjny potencjał pornografii wyzwolonej z fallocentrycznego kapitału zdaje się tkwić w analności, którą autor pojmuje za Lee Edelmanem jako wydarzenie queerowości.

Słowa kluczowe: pornografia, kapitalizm, męskość, analność