Bardzo złe haiku / Henry / Nie-Henry / Historia z morałem w dwóch złych haiku opowiedziana

0,00