Autokreacyjna praktyka archiwalna. Przypadek prywatnego archiwum naukowego Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

0,00

Tekst omawia wybrane zagadnienia związane z prywatnym archiwum naukowym na przykładzie konkretnego zbioru profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. Autorka kreśli ogólną charakterystykę tego archiwum i skupia się na wybranej kolekcji – na listach wymienianych przez Kopczyńską-Jaworską z Kazimierą Zawistowicz-Adamską (jej przełożoną i mentorką) na przestrzeni czterdziestu lat (od 1946 do 1982 roku).

Słowa kluczowe: archiwum prywatne naukowe, epistolografia naukowa, dziedzictwo naukowe, badaczki polskie, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Kazimiera Zawistowicz-Adamska