DOI: http://doi.org/10.61269/FKPZ7738
vol. XL, no. 1, 2024

Artywistka i hejterzy

Katarzyna Waligóra
Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000-0001-5297-2889
Zakres stron: 47–58
Abstrakt:
Artywistka i hejterzy
Celem artykułu jest analiza książki Hejt polski Mai Staśko jako przykładu działalności artywistycznej (sytuującej się na pograniczu sztuki i aktywizmu). Tekst pokazuje, w jaki sposób Staśko ujawnia skalę i charakter hejtu, który codziennie spotyka ją w internecie, a także wywołuje w czytelniku afektywną reakcję wobec hejterów. Artykuł szczególną uwagę zwraca na rodzaj miłosnej inwestycji, którą hejterzy przejawiają wobec hejtowanego podmiotu - to staje się głównym powodem wytwarzania przez Staśko afektu wstrętu i oznaczania nim jej hejterów.
Słowa kluczowe: Maja Staśko, hejt, artywizm, feminizm
Abstract:
The Artivist and the Haters
The purpose of this article is to analyze Maja Staśko’s book Polski hejt [Polish Hate] as an example of artivism (situated on the borderline between art and activism). The text shows how Staśko reveals the scale and nature of the hate she encounters every day on the internet, and evokes in the reader an affective reaction towards the haters. The article pays particular attention to the kind of amorous investment that the haters display toward the subject being hated on – this becomes the main reason for Staśko’s production of the affect of revulsion and labeling her haters with it.
Keywords: Maja Staśko, hate, artivism, feminism
5,00