Archipelagi empatii. Mapowanie działań na rzecz uchodźców w Polsce

0,00

Głównym celem artykułu jest zmapowanie działań na rzecz uchodźców podejmowanych w Polsce od 2015 roku. Traktując je za Appaduraiem jako rewers postaw strachu i gniewu, mapę tych działań zbudowano w oparciu o następujące kryteria: (1) typy działań, (2) podmioty-organizatorzy, (3) formy działań. Analiza ujawnia wielką różnorodność i liczbę podejmowanych działań. W konkluzji podkreśla się jednak, że należy je postrzegać jak „archipelagi”, będące tylko ułamkiem terytorium, którego przeważającą część zajmuje neokonserwatywna obojętność oraz wrogość, a także globalny w swojej skali ocean hate speech.

Słowa kluczowe: uchodźcy, empatia, mapowanie, Polska, antropologia