(Anty)patriotyczna reaktywność kosowskiego teatru. O próbach artystycznej re-definicji tożsamości patriotycznej w młodej państwowości

0,00

Od przełomu tysiącleci w kosowskiej produkcji teatralnej zaobserwować można zmiany trybu artykulacji artystycznej. Założyciel „Qendra Multimedia”, dramaturg Jeton Neziraj proponuje przeciwporządek, odrzuca historyczny sztafaż oraz skłania do refleksji nad powielaniem wielkich, symbolicznych gestów scalających i umacniających naród. Powstające (ko)produkcje, uznawane za prowokacyjne, a nawet obrazoburcze i antypatriotyczne analizować można na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Perspektywa transkulturowa i teoria postkolonialna dają szansę na uchwycenie specyfiki tej twórczości.

Słowa kluczowe: Kosowo, patriotyzm, postkolonializm, teatr, transkulturowość