Ankieta

0,00

Przytoczone opinie są odpowiedziami na ankietę, którą w maju 2012 roku Waldemar Kuligowski przeprowadził anonimowo wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.