Anglofilia czy anglomania? Francuscy liberałowie i ich fascynacja angielską kulturą oraz modelem politycznym w drugiej połowie XVIII wieku

0,00

Druga połowa XVIII wieku jest okresem wzmożonego wpływu kultury i cywilizacji angielskiej we Francji. Inspiracje te dostrzegalne są nie tylko w literaturze i życiu codziennym, lecz także w filozofii i myśli politycznej. Dzieła Woltera i Monteskiusza wywierają istotny wpływ na rozwój anglofilii wśród francuskich myślicieli, którzy pragną zaadaptowania niektórych angielskich rozwiązań. Mowa tu przede wszystkim o monarchii umiarkowanej, a także o liberalizmie ekonomicznym, który miałby się przyczynić do wzrostu gospodarczego. Pomimo obfitości tych narracji, wydaje się, iż silniej zakorzeniła się we Francji powierzchniowa anglomania niż głęboko sięgający dyskurs filozoficzno-polityczny.