Anatomia melancholii

0,00

Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, medycyny, religii oraz sztuki, Kraków 2009