American Dream – sztuka, wolność, eksperyment i edukacyjna utopia w działaniu

0,00

Tekst omawia doświadczenia pedagogiczne i artystyczne autora zdobyte podczas pobytu na Florida Atlantic University w ramach stypendium Fundacji Fulbrighta. Jest to okazja do próby porównania dominujących trendów w szkolnictwie artystycznym w Polsce i USA. Punktem odniesienia do tych porównań jest dorobek Black Mountain College, który do dzisiaj pozostaje niedoścignionym wzorcem kształcenia nie tylko w zakresie sztuki ale także idei uczelni otwartej na wyzwania demokracji.

Słowa kluczowe: sztuka, edukacja, demokracja, Black Mountain College