Al-Kaida czy ETA? Alternatywna wizja zamachów terrorystycznych w Madrycie

0,00

Artykuł poświęcony jest analizie współczesnych narracji konspiracyjnych w kontekście społeczeństwa hiszpańskiego oraz tamtejszych środków masowego przekazu. Koncentruje się na sprzecznych teoriach spiskowych, jakie narosły wokół tragicznego w skutkach zamachu terrorystycznego, który miał miejsce 11 marca 2004 roku w Madrycie. Do dziś stanowi on pożywkę, dzięki której kiełkują zupełnie odmienne domniemania co do postaci jego sprawców, przyczyn oraz celów społeczno-politycznych, jakie przyświecać miały temu brutalnemu posunięciu. Narracje dotyczące ataku idą w zasadzie dwutorowo, a zasadniczymi aktorami, których hiszpańskie środki masowego przekazu podejrzewają o jego przeprowadzenie są z jednej strony islamscy fundamentaliści, a z drugiej strony baskijska organizacja terrorystyczna ETA.

Słowa kluczowe: Al-Kaida, ETA, Hiszpania, teorie spiskowe/konspiracjonizm, zamachy w Madrycie