Action Anthropology i „teach-ins”. Kontrkulturowe konferencje antropologów w latach 60. XX wieku

0,00

W latach 60. XX wieku antropologia amerykańska była dyscypliną zaangażowaną społecznie i bliską ideałom kontrkultury. Dwoma przykładami tej bliskości są innowacyjne formaty konferencji: American Indian Chicago Conference, zorganizowana przez Sola Taxa oraz idea „teach-ins” Marshalla Sahlinsa, praktykowana na większości zrewoltowanych uniwersytetów. Pierwsze z tych wydarzeń stało się kamieniem milowym dla ruchu samostanowienia rdzennej ludności USA. Drugie natomiast dokonało głębokiego przeobrażenia w myśleniu o uniwersytetach, relacjach wykładowca-student oraz publicznym znaczeniu uczelni wyższych. W zakończeniu artykułu postaram się odpowiedzieć na pytanie o dziedzictwo tych kontrkulturowych innowacji na świecie i w Polsce.

Słowa kluczowe: antropologia, kontrkultura, teach-in, Action Anthropology, konferencje