vol. XL, no. 2, 2024

Lokalność, terytorium i cień biografii. O projekcie NEST

Michał Krzykawski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-7992-0285
Zakres stron: 9–32
Abstrakt:
Lokalność, terytorium i cień biografii. O projekcie NEST
Tekst składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione zostały ogólne założenia projektu NEST (Networking Ecologically Smart Territories, Usieciowione i Ekologicznie Inteligentne Terytoria) i sposób jego realizacji w Zagłębiu Dąbrowskim z uwzględnieniem dwóch zachodzących na siebie kontekstów: transformacji energetycznej i automatyzacji pracy. W części drugiej, mającej postać mini-glosariusza, w przystępny sposób opisano pojęcia filozoficzne, którymi uczestnicy i uczestniczki się posługiwali, prowadząc badania. Wreszcie część trzecia jest poświęcona omówieniu różnicy między lokalnością a terytorium w świetle filozofii i biografii Bernarda Stieglera, zwracając jednocześnie uwagę na różne sposoby rozumienia tych pojęć z perspektyw europejskich i południowoamerykańskich.
Słowa kluczowe: lokalność, terytorium, ekonomia współtwórcza, badania współtwórcze, dochód współtwórczy, Bernard Stiegler
Abstract:
Locality, Territory, and the Shadow of Biography. About the NEST Project
The text consists of three parts. The first presents the general assumptions of the NEST project (Networking Ecologically Smart Territories) and how it was implemented in Dabrowa Basin, taking into account two overlapping contexts: energy transition and work automation. The second, which takes the form of a miniglossary, describes in an accessible way the philosophical concepts used by the participants as they conducted their research. Finally, the third part is devoted to discussing the difference between locality and territory in light of Bernard Stiegler’s philosophy and biography, while highlighting the different ways in which these concepts are understood from European and South American perspectives.
Keywords: locality, territory, contributory economy, contributory research, contributory income, Bernard Stiegler