Archiwum
13.10.2011

Wokół nagrody Kościelskich

Tomasz Bombrych
Literatura

W miniony weekend, 8 października, w wielkopolskim Miłosławiu przyznana została Nagroda Kościelskich. Laur zwycięstwa (oraz czek na 7 tysięcy franków szwajcarskich) w tym roku trafił do Andrzeja Franaszka za obszerną biografię Czesława Miłosza. Wybór cieszy tym bardziej, że stał się pięknym dopełnieniem kończącego się wkrótce roku poświęconego poecie. Jury konkursu w uzasadnieniu wyboru napisało: „Dzieło to opowiada o jednym z najciekawszych żywotów pisarskich ostatniego stulecia. Znakomicie udokumentowana, nie omijając spraw kontrowersyjnych i nieoczywistych, książka Franaszka jest pasjonującym przewodnikiem po czasach i twórczości wielkiego pisarza”.

Wręczeniu nagrody towarzyszyły cykle spotkań literacko-kulturalnych rozsianych po mapie Wielkopolski. 7 października, równolegle we Wrześni oraz Poznaniu odbyły się dwa spotkania. Uczniowie z  Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Jacka Dehnela – laureata nagrody za rok 2005. W tym samym czasie w Poznaniu miało miejsce literackie spotkanie ze Stefanem Chwinem poświęcone jego książce „Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni”. Wieczorem w Teatrze Ósmego Dnia odbyła się dyskusja na temat wpływu antropologii na literaturę. Gośćmi spotkania byli Wojciech Burszta, Anna Wieczorkiewicz oraz Dariusz Czaja. Kulminacją pierwszego dnia wydarzeń było Wielkie Nocne Czytanie. Młodzi poeci: Łukasz Jarosz, Kaja Malanowska, Zbigniew Masternak oraz Julia Szychowiak zaprezentowali własne utwory.

Następnego dnia publiczność zgromadziła się w Miłosławiu, by wziąć udział w głównej części programu, skupionej oczywiście wokół ceremonii wręczenia nagrody. W słowach podziękowania Andrzej Franaszek przypomniał innego wielkiego poetę: „Zbigniew Herbert jest autorem jednego z najpiękniejszych polskich wierszy, «Modlitwy Pana Cogito – podróżnika», którego bohater – a nie omylimy się chyba, widząc w nim tym razem po prostu autoportret poety – dziękuje za «świat piękny i bardzo różny», za gesty międzyludzkiej czułości, i prosi o pomoc, by mógł zrozumieć: «innych ludzi inne języki inne cierpienia». Chciałbym, by pisanie o literaturze było takim właśnie rozumieniem. Innych ludzi, innych języków, innego cierpienia”.

Tegoroczne wręczenie nagrody stało się również pretekstem do spotkania oraz dyskusji poświęconej świeżo wydanej książce autorstwa Wojciecha Klasa oraz Jana Zielińskiego dokumentującej historię Fundacji i rodu Kościelskich. Sama nagroda (najstarsza niezależna polska nagroda literacka) w przyszłym roku obchodzić będzie okrągłą rocznicę pięćdziesięciolecia istnienia.

Koncert Stanisława Soyki oraz wernisaż fotografii Tadeusza Rolke pod tytułem „Twarze literatury” zorganizowane w kościelnych murach stały się interesującym dopełnieniem sobotnich wydarzeń. Wieczór zamknęło kolejne nocne czytanie, tym razem w wykonaniu laureatów nagrody Kościelskich z ubiegłych lat.

Wielkie Nocne Czytanie 2011
Miłosław, Poznań, Września, 7.–8.10.2011

Uroczystość wręczenia Nagrody Kościelskich 2011
Miłosław, 8.10.2011

Fot. Tomasz Wiech

alt