Archiwum
04.09.2020

„Patrząc ze strony indywidualnych relacji, muzyka towarzyszy każdemu z nas. […] Walczymy z przeświadczeniem o niemuzykalności społeczeństwa i staramy się otworzyć na doświadczenie wspólnego tworzenia muzyki. Mamy marzenie, by aktywne muzykowanie stało się znów codziennością”.

Waldemar Kuligowski rozmawia z panią Dominiką z Fundacji Nordoff Robbins Polska i panem Tomaszem reprezentującym zespół Siły Specjalne o projekcie Mobilnego Centrum Muzyki, muzykoterapii w praktyce i muzykowaniu na ulicy.

Mobilne Centrum Muzyki to „muzyczny foodtrack”: pojazd – na razie w fazie budowy – który pełnić będzie rolę pokoju muzykoterapii i sceny muzycznej. Centrum chce docierać do miejsc o mało rozwiniętej ofercie kulturalnej – „wszędzie tam, gdzie muzyka może wspierać
ludzi w ich osobistym i społecznym rozwoju”.