Archiwum
09.10.2020

Krystyna Miłobędzka (wiersze najnowsze)

Krystyna Miłobędzka
Literatura Poznańska Nagroda Literacka

Dotąd niepublikowane wiersze Krystyny Miłobędzkiej, uhonorowanej za całokształt twórczości Poznańską Nagrodą Literacką – Nagrodą im. Adama Mickiewicza 2020.

 

*

 

 

o tym, że mnie jest

o tym, że mnie nie ma

 

 

*

 

 

wypadłam sobie z rąk

nie mam się czego chwycić

 

z niczego nie mogę się unieść

ciebie unieść

 

 

*

 

 

żeby beze mnie

żeby samo jest

 

 

*

 

Wiersze pochodzą z przygotowywanej do druku książki jest / jestem. (wiersze wybrane 1960 / 2020). Tom ukaże się nakładem Wydawnictwa Wolno w listopadzie 2020 roku.

 

KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA

Urodziła się w 1932 roku w Margoninie koło Chodzieży. Poetka, autorka sztuk teatralnych i prac teoretycznych poświęconych teatrowi dziecka.

Debiutowała w prasie literackiej w 1960 roku cyklem wierszy Anaglify, pierwszy tom poetycki Pokrewne wydała w 1970 roku. Następnie ukazały się: Dom, pokarmy (1975), Wykaz treści (1984), Pamiętam (zapisy stanu wojennego) (1992), Imiesłowy (2000), wszystkowiersze (2000), Po krzyku (2004), gubione (2008), dwanaście wierszy w kolorze (2012). W 2019 roku ukazał się Spis z natury – trzyksiążkowa edycja zbierająca rozproszone w literackiej prasie zapisy z lat 60., a także teksty wcześniej niepublikowane, odnalezione w archiwum autorskim.

Jej sztuki teatralne zostały zebrane w książce Gdzie baba siała mak. Gry słowne dla teatru (2012). Wydała także zbiór szkiców o teatrze dziecka W widnokręgu OdmieńcaTeatr, dziecko, kosmogonia (2008) oraz monografię Teatr Jana Dormana (1990).

W 2010 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”, a w 2017 roku tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Chodzieży.

Laureatka wielu wyróżnień i nagród literackich, m.in.: Nagrody im. Barbary Sadowskiej (1992), Nagrody Fundacji Kultury (1993), Nagrody Artystycznej Miasta Poznania (2009), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2013). W 2020 roku uhonorowana została za całokształt twórczości Poznańską Nagrodą Literacką – Nagrodą im. Adama Mickiewicza.

Krystyna Miłobędzka | fot. Filip Łepkowicz | Wydawnictwo Wolno