Archiwum
30.12.2015

Jarocin re-study

Festiwale

Przedstawiamy wyniki badań Muzeum Regionalnego w Jarocinie przeprowadzonych
w ramach projektu badawczego „Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study”. W jego ramach w lipcu, po ponad 30 latach, badaniami etnograficznymi objęta została publiczność jarocińskiego festiwalu.

Po raz pierwszy badaniami socjologicznymi została objęta publiczność jarocińskich festiwali w roku 1983 i 1984. W prawie 500-osobowej grupie ankietowanych była młodzież w wieku od 17 do 20 lat. W badaniach z lat 80-tych znaczenie muzyki określane było jako coś co ma ich odseparować od nudnej i szarej codzienności, festiwal był traktowany jak święto. Jak wynika z pierwszych badań głównymi powodami, dla których młodzież przyjeżdżała do Jarocina, była oczywiście muzyka oraz możliwość spotkania.

W tym roku badaniami objęci zostali uczestnicy Jarocin Festiwal oraz OFF Festiwal
w Katowicach. Realizacja projektu  „Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study” to próba odpowiedzi na pytanie na ile muzyka dzisiaj łączy się z postawami, z wartościami, czy jest tym, czym była kiedyś, czyli medium wyrażania samego siebie i swojej tożsamości.
Na realizację projektu Muzeum Regionalne w Jarocinie pozyskało 53 tys. zł
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Waldemar Kuligowski.

Artykuły powstałe w ramach projektu:

Mirosław Pęczak, Badanie Jarocina: 1983–1984

Arkadiusz Jełowicki, Raport z badań ankietowych „Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study”

Elżbieta Gwóźdź, Prawdziwe punki i przebierańcy

Waldemar Kuligowski, Sentymentalizacja, topofilia i pokoleniowość. Jarocin re-study 2015

Żaneta Wechterowicz, Jarocin pamięci społecznej

Marta Machowska, Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego

Artykuły zostały zilustrowane fotografiami ze zbiorów Spichlerza Polskiego Rocka
w Jarocinie oraz rycinami autorstwa Doroty Skupniewicz.

Analizy ankiet:

Analiza jednoczynnikowa

Tabele krzyżowe – festiwal – otwarte

Tabele krzyżowe – festiwal – zamknięte

Krzyżowe – metryczka

Krzyżowe – pytanie 1 – średnie

Krzyżowe – pytanie 2

Krzyżowe – pytanie 2A, 2B, 2C – otwarte

Krzyżowe – pytanie 3 – wielokrotne

Krzyżowe – pytanie 3,5 – otwarte

Krzyżowe – pytanie 4A i 4B

Krzyżowe – pytanie 5

Krzyżowe – pytanie 6 – wielokrotne

Krzyżowe – pytanie 6,5 – otwarte

Krzyżowe – pytanie 7

Krzyżowe – pytanie 7,7 – otwarte

Krzyżowe – pytanie 8 – otwarte

Krzyżowe – pytanie 9

Krzyżowe – pytanie 10

Krzyżowe – pytanie 11 – otwarte

Krzyżowe – pytanie 12

Krzyżowe – pytanie 12A – otwarte

Krzyżowe – pytanie 13

Krzyżowe – pytanie 13A i 13B – otwarte

Pytania otwarte połączone

 

alt