Archiwum
24.12.2020

Zenit jest wyimaginowanym punktem znajdującym się dokładnie nad wybranym miejscem. Perspektywa z tego punktu zmienia krajobraz w geometryczny wzór, tworząc idealny, obiektywny porządek – również wyimaginowany. Jednakże to tylko teoria. Prawdziwa percepcja wynika z indywidualnego doświadczenia, filtrowanego przez subiektywne punkty widzenia.

„Zenith” to projekt zawierający topograficzne ujęcia różnych nie-miejsc. Wyjaśniając ideę za tym pojęciem, Marc Auge powołał je do życia, by opisać przestrzenie niemające wystarczającego znaczenia, by móc traktować je jako pełnoprawne miejsca – ale to znów kwestia subiektywnego spojrzenia. Krajobraz, ulegając przekształceniu z udziałem człowieka, staje się śladem tego spojrzenia – z perspektywy zarówno oryginalnego twórcy, jak i użytkownika, stanowiąc dowód na ich działania i intencje, który przetrwa ich samych. Nawet jeżeli obserwowane z samej góry sprawiają wrażenie idealnego porządku, wszystkie miejsca poddawane są ciągłej reidentyfikacji i przekształceniu.

Projekt w realizacji.

 

 

Paweł Jaśkiewicz ukończył fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a także program wymiany w Central Saint Martins, University of the Arts London. Fotografował pod okiem Antoine D’Agata i Jacoba Aue Sobola podczas Magnum Workshop w Tokio, co zaowocowało zaprezentowaniem jego prac z Magnum. Od tego czasu jego prace fotograficzne były wielokrotnie wystawiane w Polsce, a także publikowane w wielu magazynach. Jego podejście jest intuicyjne, czyniąc fotografię medium, które pozwala mu na kontakt z otoczeniem, poznając jego prawdziwy rdzeń, zamiast zakładać reguł, które nim rządzą.

 

https://www.instagram.com/pawel_jaskiewicz/
http://paweljaskiewicz.com/