Archiwum
22.12.2020

Utwory są efektem osobistych poszukiwań możliwości wyrazu i tworzenia relacji między muzyką a sztukami wizualnymi. Jedną z koncepcji jest traktowanie dźwięku i obrazu na równych prawach jako wzajemnie uzupełniających się i wpływających na odbiór elementów kompozycji. Oba elementy powstały w procesie improwizacyjnym.

Efekt syntezy malarstwa i rysunku niefiguratywnego z muzyką, w dużej mierze niekonwencjonalną, improwizowaną, pozatonalną, może pobudzić umysł odbiorcy do kreacji własnych interpretacji odczuciowych, percepcyjnych, wyobrażeniowych lub intelektualnych.

Namawiamy odbiorcę do prób traktowania kompozycji muzyki i obrazu jako całości, do uruchomienia wyobraźni i własnej interpretacji tego utworu audiowizualnego. W przypadku tak niedookreślonego gatunkowo czy znaczeniowo utworu wszystko odbywa się podczas interpretacji odbiorcy, który może określić znaczenia, sposób odbioru lub wywołane odczucia. Oczywiście utwór został skomponowany nieprzypadkowo, według intencji oraz intuicji autorów.

Muzyka, mimo że grana na jednym z instrumentów jednogłosowych: klarnecie basowym lub saksofonie sopranowym, współgra z przestrzenią. Została nagrana i zmiksowana za pomocą technik tworzących wrażenie ruchu fraz w przestrzeni.

Muzyka została stworzona przy użyciu różnorakich technik instrumentalnych (oddech cyrkulacyjny, multiphonics, artykulacje i frazowanie) podczas jednorazowych sesji bez udziału looperów czy overdubbingu (nadpisywania).

Obraz został wykonany na papierze w technice lawowania tuszem lub monotypii, a następnie zeskanowany. Stworzony bez udziału programów do obróbki grafiki.

 

 

 

 

 


 

 

 

Michał Giżycki – klarnet basowy, saksofon sopranowy
Weronika Lutkiewicz – lawowanie tuszem

 

https://gizycki.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/giz-moll

 

 

Il. Weronika Lutkiewicz