Archiwum
23.11.2020

Praktyki na pandemię. Propozycja współpracy dla osób tworzących kulturę w Poznaniu i Wielkopolsce

Praktyki na pandemię

Pandemiczne zasady izolacji i jej konsekwencje gospodarcze oraz społeczne wpłynęły – i dalej będą wpływać – negatywnie na wiele aspektów naszej aktywności, także społeczno-kulturalnej. Skutki czasu pandemii dotykają w różnym stopniu i w różny sposób wszystkie i wszystkich pracujących w tym polu. Z pewnością jedną z grup  szczególnie wrażliwych są twórczynie i twórcy pozbawieni stałego zatrudnienia. Sami odczuwając – niewspółmiernie słabiej niż osoby bez stałego zatrudnienia – konsekwencje pandemii, chcemy łączyć się i działać solidarnościowo.

Doceniamy Wasz wkład w rozwój społeczny, Wasz potencjał kreatywny i krytyczny. Pamiętając o Was, chcemy – w ramach naszych skromnych możliwości – Was wspierać. Stowarzyszenie Czasu Kultury zaprasza do nadsyłania różnorodnych form wypowiedzi / prezentacji, takich jak fotografie, wideo, audio, teksty literackie i inne.

Za każdy wybrany do publikacji materiał zapłacimy 500 zł brutto, opublikujemy go na naszych stronach internetowych i/lub w mediach społecznościowych. Zdajemy sobie sprawę, że oferowana przez nas współpraca i honoraria z nią związane są kroplą w morzu potrzeb. To, co potrzebne jest nam wszystkim – niezależnie od charakteru wykonywanej w kulturze pracy – to wsparcie systemowe i zdecydowane zmiany w polityce zatrudniania ludzi kultury. Równolegle do proponowanego projektu oraz zapraszania innych podmiotów do akcji solidarnościowej nie przestajemy brać aktywnego udziału w dyskusji z decydentami i formułować postulatów systemowych rozwiązań dla pracy w kulturze.

NABÓR I WYBÓR PRAC: od dziś, 23 listopada, do 8 grudnia 2020 roku, nasz zespół na bieżąco będzie podejmować decyzje, które prace zostaną wybrane do publikacji w formie internetowej i kontaktował się z ich autorami i autorkami. Prace zostaną opublikowane do końca grudnia 2020 roku.

ZGŁOSZENIA PRAC wysyłajcie na adres: wspolpraca@czaskultury.pl

W tytule maila prosimy podać dziedzinę, której dotyczy praca (np. SZTUKA, EDUKACJA itp.). Do wiadomości załączcie krótki biogram.

HONORARIUM I RODZAJ UMOWY: 500 zł brutto, rodzaj umowy do ustalenia z autorami_autorkami.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PRACE: wszystkie osoby bez stałego zatrudnienia wytwarzające treści z obszaru kultury w Poznaniu i Wielkopolsce.

MOŻLIWE TREŚCI / FORMY:

  • sztuki wizualne (prace artystyczne, fotografie, filmy, rejestracje performerskie);
  • muzyka (audio lub audio-wideo);
  • materiały edukacyjne (filmy, rejestrowane dyskusje, wykłady itp.);
  • podcasty;
  • teksty literackie (zarówno fragmenty, jak i krótkie całości) oraz opisy projektów, scenariusze działań animacyjnych itp.;
  • wszelkie inne, które przerastają naszą wyobraźnię.

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity