Nr 13/2024 Na dłużej

Odcinek specjalny podcastu WYCHODZENIE Z POCHODZENIA został nagrany na żywo, z udziałem publiczności, w ramach Festiwalu Fabuły 2024. Z tej okazji autorzy podcastu do rozmowy o tzw. zwrocie ludowym zaprosili gości: Monikę Borys i Kacpra Pobłockiego.

Wspólną cechą zróżnicowanych dzieł należących do zwrotu jest zmiana optyki w spojrzeniu na polską historię społeczną: przejście od perspektywy inteligenckiej do perspektywy klas nieuprzywilejowanych. Wychodzenie z dotychczasowej opowieści wymaga nie tylko podważenia mechanizmów polskiej kultury dominującej (która przez stulecia utrzymywała większość społeczeństwa w stanie półniewolniczej masy), ale także uwzględnienia ludowego dziedzictwa codzienności – a więc form współpracy, samoorganizacji i zabawy. Zwrot ludowy wprowadza nas także w teraźniejszość, w której kultura popularna okazuje się dalszym ciągiem walki o reprezentację. Nieprzypadkowo zatem w rozmowie pojawiają się rygor poprawnej polszczyzny, żużlowe wyścigi i serial “Świat według Kiepskich”.

Autor i autorka podcastu dziękują zespołowi Festiwalu Fabuły za zaproszenie, a gościni i gościowi rozmowy za przyjęcie zaproszenia.

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA - cykl podcastów poświęconych książkom mówiącym o przekraczaniu tożsamości dziedziczonej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się opowieści o rozmaitych ograniczeniach oraz odpowiadających temu protestach i prawach, o emancypacji płciowej i etnicznej, o awansach majątkowych i klasowych. Będziemy sięgać do dzieł polskich i obcych, wskazując przy tym na specyficzne dla danego państwa i danego momentu historycznego uwarunkowania. Dzieł mówiących o „wychodzeniu poza pochodzenie” powstaje w ostatnim okresie w całej Europie coraz więcej – omawiając je, będziemy więc równocześnie pytać, skąd bierze się ta narastająca fala książek.