Nr 10/2024 Na teraz

W szóstym odcinku cyklu Przemysław Czapliński i Joanna B. Bednarek rozmawiają o książce Macieja Jakubowiaka „Hanka. Opowieść o awansie” (Wydawnictwo Czarne) – rozbrajają pierwsze i ostatnie zdanie, rozważają konstrukcję opowieści i zastanawiają się, co oznacza ona dla pozostałych lektur w ramach „zwrotu ludowego”.

montaż odcinka: Stanisław Bitka

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA - cykl podcastów poświęconych książkom mówiącym o przekraczaniu tożsamości dziedziczonej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się opowieści o rozmaitych ograniczeniach oraz odpowiadających temu protestach i prawach, o emancypacji płciowej i etnicznej, o awansach majątkowych i klasowych. Będziemy sięgać do dzieł polskich i obcych, wskazując przy tym na specyficzne dla danego państwa i danego momentu historycznego uwarunkowania. Dzieł mówiących o „wychodzeniu poza pochodzenie” powstaje w ostatnim okresie w całej Europie coraz więcej – omawiając je, będziemy więc równocześnie pytać, skąd bierze się ta narastająca fala książek.