Nr 19/2023 Na moment

W czwartym odcinku cyklu Przemysław Czapliński i Joanna B. Bednarek rozmawiają o książce Joanny Kuciel-Frydryszak „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” (wyd. Marginesy), proponując potraktowanie reportażu jako opisu „okrutnej gry w awans”.

fot. CDD20 on Pixabay | coloured by CzK.pl

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA

Cykl podcastów poświęconych książkom mówiącym o przekraczaniu tożsamości dziedziczonej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się opowieści o rozmaitych ograniczeniach oraz odpowiadających temu protestach i prawach, o emancypacji płciowej i etnicznej, o awansach majątkowych i klasowych. Będziemy sięgać do dzieł polskich i obcych, wskazując przy tym na specyficzne dla danego państwa i danego momentu historycznego uwarunkowania. Dzieł mówiących o „wychodzeniu poza pochodzenie” powstaje w ostatnim okresie w całej Europie coraz więcej – omawiając je, będziemy więc równocześnie pytać, skąd bierze się ta narastająca fala książek.