Nr 7/2024 Na moment

Gościem Katarzyny Czarnoty jest Piotr Grzymisławski, dramaturg i kurator teatralny. Jest współautorem libretta spektaklu „Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt”.

„Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt” to najnowsza koprodukcja Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w WarszawiePrzeglądu Piosenki Aktorskiej, w której artyści stawiają pytania dotyczące skutków transformacji, mechanizmów działania zindywidualizowanego świata i granic etyczności. Spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka zapowiadany jest między innymi w następujący sposób:

W „Człowieku z papieru…” pytamy o to, jak to jest żyć w Polsce, kiedy naprawdę nie ma się nic. Jakie konsekwencje przyniosła nam wiara w zindywidualizowane mity i narracje, które stały się powszechne w latach dziewięćdziesiątych? […] Czy możemy budować sprawiedliwe, uczciwe społeczeństwo, które jest czułe i wrażliwe, jeśli jego fundamenty tworzone są wciąż na gruzach tego, co zabraliśmy najbiedniejszym, którzy nie mają możliwości nawet się temu sprzeciwić, bo (często z pogardy i obrzydzenia) nie chcemy ich usłyszeć?

STANY WYJĄTKOWE: seria autorskich podcastów, stanowiących transdyscyplinarną platformę krytycznej dyskusji na tematy z pogranicza polityki, sztuki, ekonomii alternatywnej i ekologii. Cykliczna przestrzeń debaty na temat postpandemicznych reguł i rzeczywistości polikryzysu, które wymagają od nas ponownej redefinicji pojęcia wyjątku. Definicje te ustalane są na drodze doświadczenia wielu (mniej lub bardziej zauważalnych) stanów wyjątkowych.