Nr 25/2023 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Zadania nowej władzy i wymuszone zaginięcia

Marcin Sośniak Grażyna Baranowska Katarzyna Czarnota Marta Górczyńska
podcast Cykl Społeczeństwo Rozmowy

Katarzyna Czarnota gości Grażynę Baranowską, badaczkę z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, Martę Górczyńską, współpracowniczkę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i członkinię Grupy Granica oraz Marcina Sośniaka, Naczelnika Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jakie zadania stoją przed nową władzą? Co należy zmienić, by nie powielać polityki podwójnych standardów? Rozmowa dotyczy jednego z nowych zjawisk w Polsce – zaginięć i wymuszonych zaginięć.

 

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.