Nr 9/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: „Witamy w Guantanamo”. O alternatywach dla detencji

Katarzyna Czarnota Ewa Ostaszewska-Żuk
Społeczeństwo podcast Cykl

Rozmowa dotyczy warunków w polskich ośrodkach dla uchodźców i uchodźczyń oraz alternatyw dla detencji. Już w październiku 2021 roku w wielu z takich ośrodków odbyły się wizytacje przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze RPO. Warunki zostały mocno skrytykowane i porównane do tortur. Jednocześnie badaczki i badacze Amnesty International piszą w ostatnim raporcie:

Polskie władze arbitralnie zatrzymały prawie 2 tysiące osób ubiegających się o status uchodźcy, które przekroczyły granicę z Białorusią w 2021 r. Znęcano się nad wieloma z nich, poddając ich rewizjom osobistym, wymagającym rozebrania się do naga w niehigienicznych, przepełnionych ośrodkach dla cudzoziemców. Niektórym osobom przymusowo podawano środki uspokajające i stosowano wobec nich paralizator.

Alternatywą jest często po prostu przestrzeganie praw osób migrujących i przeciwdziałanie torturom.

Gościni: Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.