Nr 8/2023 Na moment

Gościem Katarzyny Czarnoty jest Mateusz Krępa – badacz stowarzyszony z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW, w przeszłości pracownik administracji publicznej zajmujący się pomocą dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, Grecji i Włoszech. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół krytycznych studiów nad bezpieczeństwem i historii myśli politycznej w kontekście migracji i bezpieczeństwa.

„No Person Is Illegal”. Historia tego hasła jest związana z rokiem 1997 i odbywającym się w Kassel Documenta X. Z jakimi wydarzeniami było związane użycie sformułowania „nielegalni migranci” wówczas? Jakie znaczenie przypisuje się mu dziś? Jak możemy definiować bezpieczeństwo? Rozmowa ma na celu zainspirowanie do interdyscyplinarnych dociekań i działań w obszarze związanym z tematyką sekurytyzacji.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.