Nr 25/2022 Na moment

Gościem Katarzyny Czarnoty jest Roman Kurkiewicz – dziennikarz, redaktor, wykładowca w Collegium Civitas. W podcaście opowiada o relacjach władzy, prawach i rozkazach rozumianych w kontekście filozofii politycznej.

Spory o ontologiczny status praw człowieka toczą się od wielu dekad. W latach 70. XX wieku jedna z wyraźniejszych osi tej debaty dotyczyła relacji pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co polityczne. Liberałowie podkreślali, że prawa człowieka należą do specyficzna kategorii, która nie wymaga żadnego uzasadnienia. Komunitarianie uznawali prawa człowieka za rezultat interakcji i komunikacji społecznej. Z kolei ruchy emancypacyjne krytykowały sposób funkcjonowania praw człowieka i podkreślały konieczność walki o możliwość realizacji praktycznych potrzeb.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.