Nr 23/2023 Na moment

Katarzyna Czarnota rozmawia z Jakubem Depczyńskim – historykiem sztuki, edukatorem, kuratorem programu publicznego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – i Bogną Stefańską – przewodniczką, researcherką, kuratorką programu publicznego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Depczyński, Stefaniak i Czarnota dyskutują o praktykach postartystycznych. Kontekstem dla rozmowy są działania z ostatnich lat związane z Konsorcjum Praktyk Postartystycznych – nieformalnym i interdyscyplinarnym sojuszem ludzi sztuki, którzy używają swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych poza polem sztuki. Osoby zrzeszone w ramach konsorcjum angażują się w działania antyfaszystowskie, walczą o prawa kobiet, artystek i pracowniczek. Celem działalności Konsorcjum jest mobilizacja, wymiana idei, dystrybucja informacji, sieciowanie.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.
W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.