Nr 9/2023 Na moment

„Praktyki nadziei” – pod tym hasłem odbywać się będzie kolejna edycja Forum Przyszłości Kultury (26–28 maja 2023). Organizatorzy zapowiadają wydarzenie następująco:

W trakcie Forum Przyszłości Kultury 2023 chcemy przyjrzeć się społeczeństwom naszego regionu, badać nowe formy solidarnego, wspólnotowego działania obywateli, ich praktyki oporu wobec autorytaryzmów i populizmów, procesy formowania się nowych narracji dotyczących przyszłego kształtu polityki społecznej, kultury i ekonomii. Chcemy też badać, jaką rolę w tych procesach mogą odegrać instytucje kultury. […] Forum Przyszłości Kultury organizowane przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 r. to przestrzeń rozmów o znaczeniu i perspektywach rozwoju kultury. Forum promuje postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, troskę i poszanowanie praw mniejszości. Łączy osoby związane ze sztuką, nauką i aktywizmem i skupia się na wspieraniu oraz prezentowaniu nowych, czasem utopijnych wizji kulturowych.

Gośćmi Katarzyny Czarnoty są Paweł Sztarbowski i Sebastian Słowiński, członkowie zespołu programowego Forum Przyszłości Kultury. W podcaście opowiadają o programie wydarzenia oraz o kontekście działań organizacyjnych i dyskursywnych.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.