Nr 3/2023 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Poziomy akceptacji poza normą

Małgorzata Praczyk Katarzyna Czarnota
Rozmowy podcast Cykl Społeczeństwo

Gościnią podcastu jest Małgorzata Praczyk – historyczka, profesorka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczka pamięci i historii środowiskowej. Autorka monografii, między innymi „Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na »Ziemiach Odzyskanych«” (2018) i „Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku” (2015).

Dziś trudno sobie wyobrazić świat bez współczesnych granic, paszportów i wiz. W rozmowie z Katarzyną Czarnotą Małgorzata Praczyk opowiada o historii państw narodowych i systemów granicznych.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.