Nr 17/2023 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Postsztuka, forensyka i dokumentowanie zbrodni

Katarzyna Czarnota Filip Wesołowski Marcin Sośniak
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Gośćmi Katarzyny Czarnoty są Marcin Sośniak – Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – oraz Filip Wesołowski – członek grupy INTERPRT odpowiedzialny za research, OSINT i tworzenie materiałów filmowych.

Jak połączyć architekturę, film, nauki ścisłe i śledztwo kryminalne? Sośniak, Wesołowski i Czarnota dyskutują o postsztuce, forensyce i dokumentowaniu zbrodni. Rozmowa dotyczy także ujawniania zbrodni i wprowadzania świadomości o niej na forum publicznym.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.