Nr 21/2021 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Polityka bezpieczeństwa. O militaryzacji granic Europy

Monika Matus Katarzyna Czarnota
podcast Cykl Społeczeństwo

Katarzyna Czarnota rozmawia z Moniką Matus, aktywistką współpracującą z Grupą Granica o negatywnych konsekwencjach wieloletniej polityki militaryzacji granic Europy. Pod hasłem „bezpieczeństwo” budowane są kolejne zasieki, mury i systemy zabezpieczeń, pochłaniające miliardy euro z unijnych budżetów.

Migracja ludzi i zarządzanie nią jedynie poprzez uszczelnianie granic należą do najważniejszych współczesnych problemów społecznych i politycznych. Z pozoru szczelne mury i linie graniczne są skutecznym narzędziem utrwalania hierarchii i podziałów społecznych na geopolitycznej mapie świata. Przemoc przemytników i służb granicznych, handel ludźmi, wymuszana praca seksualna – to tylko niektóre z wielu negatywnych konsekwencji niewydolności ochrony międzynarodowej.

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.