Nr 11/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Podróżnych Ugościć. O wsparciu osób wykluczonych w sytuacji wojny

Katarzyna Czarnota Antoni Mantorski
Społeczeństwo podcast Cykl

Gościem Katarzyny Czarnoty jest Antoni Mantorski – fotograf i wolontariusz grupy Podróżnych Ugościć. W odpowiedzi na wywołany wojną kryzys humanitarny w Ukrainie co tydzień grupa ta organizuje bezpieczne transporty do Polski. Są one darmowe, a ludzie, którzy z nich korzystają, dostają wsparcie na każdym etapie drogi. Grupy szczególnie wykluczone mają pierwszeństwo.

Wojna i będące jej konsekwencją zbrodnie przeciwko ludzkości tworzą warunki do postępującej dehumanizacji, a dla niektórych stają się okazją do czerpania zysków. Wzrasta zagrożenie handlem ludźmi i eksploatacją tych, którzy ze względu na swoją sytuację są całkowicie zależni od pomocy innych. Coraz więcej opcji transportu z ogarniętego wojną kraju wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, dochodzi do nadużyć, a niektóre oferty przejazdu naruszają godność osób uchodźczych. Działania grupy Podróżnych Ugościć prowadzone są w kontrze do tego stanu rzeczy.

 

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.