Nr 26/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Pęknięta solidarność

Katarzyna Czarnota Michał Siermiński
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Gościem podcastu jest Michał Siermiński, badacz związany z Instytutem Historii Nauki PAN. Autor książek „Pęknięta »Solidarność«. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981”  (2020) oraz „Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu” (2016). Członek redakcji czasopisma „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, był członkiem redakcji „Bez Dogmatu”.

Gość podcastu w książce „Pęknięta »Solidarność«” analizuje wydarzenia z lat 1970–1971 na Wybrzeżu jako punkt zwrotny w świadomości politycznej peerelowskiej klasy robotniczej.  Rozmowa z Katarzyną Czarnotą dotyczy krytycznej debaty na temat sposobów konstruowania historii i współczesnych mechanizmów jej działania.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.