Nr 20/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Obszary nieoczywiste. O (braku) gotowości do rozpoznania zinternalizowanego rasizmu

Katarzyna Czarnota Monika Bobako
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Katarzyna Czarnota rozmawia z Moniką Bobako, profesorką UAM w Poznaniu zajmującą się kwestią rasy i urasawiania, autorką książki „Islamofobia jako technologia władzy”, kierowniczką projektu badawczego „Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania”.

Czarnota i Bobako podejmują temat możliwych rekonstrukcji sposobów na budowanie relacji z tymi, którym udzielamy pomocy i wsparcia. Do redefinicji mechanizmów rozmówczynie wykorzystują nurt krytycznej teorii rasy. Dyskutowane są także konteksty przemocy symbolicznej wobec uchodźców i uchodźczyń oraz relacje władzy zachodzące między osobami wspieranymi a udzielającymi owego wsparcia.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.