Nr 10/2021 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: O NGO-zacji i reakcjach „kryzysowych”

Katarzyna Czarnota Jan Sowa
Społeczeństwo podcast Cykl

Katarzyna Czarnota rozmawia z Janem Sową o NGO-zacji działań i ruchów społecznych oraz o historii adoptowania apolitycznej semantyki do mechanizmów tworzenia, sposobów funkcjonowania i do opisów społeczeństwa obywatelskiego.

Neoliberalny trzeci sektor charakteryzuje się dominacją funkcji usługowej i charytatywnej względem funkcji rzeczniczej. W ten sposób spora część organizacji pozarządowych buduje „bezpieczne ramy aktywności”. Postulaty, projekty artystyczne i aktywistyczne wychodzące poza strefę apolitycznego komfortu często postrzegane są przez nie z dystansem lub wręcz jako zagrożenie. Nieskrępowane rygorem apolityczności formy działania w polu aktywizmu i sztuki są jednak bardziej realną odpowiedzią na problemy społeczne. Z tego względu – choć przez neoliberalny trzeci sektor traktowane są jako „kryzysowe” – ujawniają one kryzys samego trzeciego sektora.

 

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.