Nr 4/2021 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: O klimacie i pandemii. Wstęp

Katarzyna Czarnota Jacek Piskozub
Społeczeństwo Podcasty Cykl

Katarzyna Czarnota rozmawia z Jackiem Piskozubem, profesorem zajmującym się od ponad 30 lat oceanografią fizyczną w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Piskozub bada także procesy wpływające na klimat. W ostatnich latach jego praca skoncentrowana była na procesach wiążących cyrkulację oceaniczną z pogodą i klimatem kuli ziemskiej. Jest członkiem rady naukowej portalu Nauka o Klimacie i Zastępcą Przewodniczącego Interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. zmiany klimatu przy Prezesie PAN.

Czarnota i Piskozub rozmawiają o potencjalnym wpływie pandemii na klimat. Globalny lockdown i konieczność przejścia na tryb „online” z jednej strony spowodowały ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych, a z drugiej – pozwoliły odetchnąć Ziemi tylko na chwilę. Zmiany zapoczątkowane w ostatnich miesiącach wypłyną na globalną produkcję, środowisko i sytuację społeczno-polityczną. Podcast stanowi wstęp do szerszej dyskusji o znaczeniu oraz związkach pandemii i klimatu.

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.