Nr 8/2021 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Nowoczesne grodzenia

Katarzyna Czarnota
Społeczeństwo Cykl

Katarzyna Czarnota i Łukasz Moll rozmawiają o nowoczesnych grodzeniach.

Punktem wyjścia rozmowy jest obóz Moria znajdujący się na wyspie Lesbos. W założeniu miał być kilkumiesięcznym przystankiem dla osób oczekujących na azyl. Struktura przygotowana była na niecałe 3 tys. osób. We wrześniu 2020 roku obóz zamieszkiwany przez około 14 – 20 tys. osób spłonął. Ludzie zostali przesiedleni do Kara Tepe, nazywanego Morią 2. W wyniku polityki Frontexu zamiast usprawnienia procedur azylowych lub zapewnienia ochrony przed skutkami pandemii, dziś wokół namiotów i kontenerów powstaje kilkumetrowy, betonowy mur.

Podcast „Nowoczesne grodzenia” dotyczy obecności granic materialnych i niematerialnych, związanych z podtrzymywaniem społecznych hierarchii i podziałów. Historyczne „upadki murów”, mające stać się zapowiedzią nowych, liberalnych porządków w skali globalnej, zazwyczaj były ściśle splecione z powstawaniem kolejnych barier, różniących się jedynie co do formy i technologii.

 

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.