Nr 13/2021 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: „Nie ma nielegalnych ludzi, jest przemoc państwa”. O granicach akceptacji

Katarzyna Czarnota Piotr Laskowski
Społeczeństwo podcast Cykl

Katarzyna Czarnota i Piotr Laskowski rozmawiają o paralelach historycznych oraz o niemożliwości dostrzeżenia, że tkwimy w stałym schemacie.

Aktualne wydarzenia dowodzą, że pojęcie „prawa człowieka” to puste znaczące. System praw ochrony powstał właśnie po to, by zabezpieczyć osoby z doświadczeniem uchodźstwa i imigracji. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej obrazuje w najczystszej postaci mechanizmy przemocy wobec ludzi zupełnie bezbronnych.

Rozmowa dotyczy również kształtującego się dyskursu wojny hybrydowej. Za jego przyczyną systematycznie oswajamy się z rosnącą przemocą wobec osób uchodźczych i migrujących – wykluczonych ze wspólnoty narodowej i politycznej.

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.