Nr 19/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: NGOizacja i neoliberalizacja w czasach kryzysu

Katarzyna Czarnota Jan Sowa
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Katarzyna Czarnota rozmawia z Janem Sową – socjologiem, psychologiem, teoretykiem kultury i eseistą. Gość podcastu z perspektywy badawczej przygląda się m.in. sposobom działania ruchów społecznych oraz sposobom funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Rozmowa skoncentrowana jest na konflikcie interesów pomiędzy neoliberalnym państwem, społeczeństwem i prawami człowieka. Zmiany w rzeczywistości społecznej, zjawisko przymusowej migracji oraz rola państwa i prawa wobec nich Czarnota i Sowa odnoszą do dynamiki największych konfliktów społecznych ostatniego roku — kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim oraz wojny w Ukrainie.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.