Nr 20/2023 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: KryMigracja, czyli o kryminalizacji migracji

Katarzyna Czarnota Artur Kula Marcin Sośniak
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Gośćmi Katarzyny Czarnoty są Artur Kula – prawnik od października 2021 roku zaangażowany w przeciwdziałanie kryzysowi humanitarnemu na pograniczu polsko-białoruskim – oraz Marcin Sośniak, Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozmowa dotyczy stanu dzisiejszej debaty publicznej, w której coraz częściej wygrywa strach. Goście podcastu wskazują na zarządzanie strachem jako istotny czynnik dla kryminalizacji działań pomocowych. Omawiają przy tym przyczyny, przebieg i skutki owego mechanizmu.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.